eAktovka

O projekte

Portál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. 

Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. Učiteľom portál eAktovka ponúka knižnicu odbornej literatúry s metodikami a odbornými publikáciami.

Ako projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je portál eAktovka realizovaný Ústavom informácií a prognóz školstva ako jedna z aktivít v rámci Rozvoja informatizácie regionálneho školstva. Portál je umiestnený v Dátovom centre rezortu školstva.

Učebnice umiestnené na portáli získalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci verejného obstarávania v roku 2011. V prípade záujmu verejnosti o túto formu zverejnenia učebníc plánuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pokračovať v nákupe licencií aj na ďalšie zdigitalizované učebnice obstarávané v roku 2012. O  zakúpení licencie na zdigitalizovanú verziu b ude rokovať aj s vydavateľmi učebníc  v súčasnosti  používaných na školách. O doplnení ďalších učebníc na portál budeme priebežne informovať.

Portál eAktovka je do 31. januára 2012 v skúšobnej (beta) prevádzke, ktorá nám má pomôcť ho otestovať a odhaliť chyby. Vopred sa ospravedlňujeme, ak počas práci na portáli narazíte v tomto období na prípadné problémy alebo ak sa vyskytnú výpadky.

Napíšte nám vaše otázky alebo komentáre na admin.eaktovka@uips.sk alebo na Facebookovú stránku portálu www.facebook.com/eaktovka .


Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS