eAktovka

Ako čítať

Ako čítať ePub dokumenty

EPUB je nový formát pre publikovanie elektronických kníh. Učebnice a iné učebné materiály, ktoré sú na eAktovke v formáte EPUB môžeme čítať nasledovne:

Priamo na portáli

Súbory nemusíme sťahovať na svoj počítač, ale môžeme využiť čítačku priamo na portáli. Stačí kliknúť na odkaz „čítať online“.

Na počítači

Pre čítanie dokumentov vo formáte EPUB môžete využiť špecializované čítacie aplikácie.

Adobe Digital Editions – zadarmo, anglická verzia,  pracuje na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS. Umožnuje čítať aj EPUB súbory s Adobe DRM ochranou proti neautorizovanému kopírovaniu.

Na tablete alebo smartphone

iOS
V zariadeniach s operačným systém iOS, potrebujete na čítanie EPUB súborov stiahnuť a nainštalovať špeciálnu aplikáciu.

Bluefire Reader – zadarmo, anglická verzia,, pracuje na iPhone/iPad, iPad 2/iPhone Touch. Umožnuje čítať aj EPUB súbory s Adobe DRM ochranou proti neautorizovanému kopírovaniu.

Android
V zariadeniach s operačným systém Android, potrebujete na čítanie EPUB súborov stiahnuť a nainštalovať špeciálnu aplikáciu.

Aldiko – zadarmo, anglická verzia,  pracuje na Android 2.1 a vyššom. Umožnuje čítať aj EPUB súbory s Adobe DRM ochranou proti neautorizovanému kopírovaniu.

Na čítačke elektronických kníh

Bežne dostupné čítačky elektronických kníh podporujú formát EPUB. Stačí si súbor stiahnuť a uložiť ho v čítačke.


Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS