eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Történelem az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára / Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 46%, 3 hlasy
Žiaci: 33%, 6 hlasov

Történelem az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára / Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Obsah

6

...

A MODERN NEMZETEKHEZ VEZETŐ ÚTON

6

...

A francia forradalom (1789–1799)

12

...

Bonaparte Napóleon és a napóleoni háborúk

18

...

A cári Oroszország

20

...

A forradalmak és a nacionalizmus forgatagában (1830, 1848/49)

24

...

A nemzetállamok kialakulása – Olaszország és Németország egyesítése

27

...

Az ígéret földje – Amerika

30

...

Az ipari forradalom és a modernizálás

34

...

Kultúra és művészet

36

...

A MODERN SZLOVÁK NEMZET

36

...

A szlovák nemzeti mozgalom

40

...

Anton Bernolák

44

...

A szláv kölcsönösség

48

...

A Štúr-nemzedék

52

...

Szlovákok és az 1848/49-es forradalmi év

57

...

A Memorandumtól a Matica slovenskáig

61

...

Mit tanultunk meg

62

...

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA

62

...

Az osztrák–magyar kiegyezés és a szlovákok

66

...

A szlovákok önvédelmi törekvései

69

...

A szlovákok kivándorlása

72

...

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

72

...

A világháború előestéjén

76

...

Élet az 1. világháború (1914–1918) alatt

80

...

Szlovák katonák a frontokon

82

...

A szlovákok és a csehek ellenállása

86

...

A szlovákok és a csehek közös államához vezető úton

91

...

Milan Rastislav Štefánik és Tomáš Garrigue Masaryk

95

...

Mit tanultunk meg

96

...

Földrajzi nevek jegyzéke

Autor: PhDr. Marcela Bednárová, PhD.; Mgr. Branislav Krasnovský, PhD.; PaedDr. Mgr. Barbora Ulrichová;
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., (www.vydavatel.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS