eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Slovenský jazyk pre 4. r. stredných škôl a 8. r. gymnázií s osemročným štúdiom s VJM
Celkové hodnotenie
Učitelia: 20%, 1 hlas
Žiaci: 0%, 0 hlasov

Slovenský jazyk pre 4. r. stredných škôl a 8. r. gymnázií s osemročným štúdiom s VJM

Späť

Obsah:

 3

...

ÚVOD

 4

...

ČO STE SI ZAPAMÄTALI Z UČIVA PREDOŠLÉHO ROČNÍKA? – TEST

 5

...

1. BLOK MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY

 6

...

KONVERZÁCIA Medziľudské vzťahy

 7

...

Stres a vzťahy

 8

...

Reč tela

 10

...

Medzinárodný deň dobrovoľníctva

 10

...

Situačná úloha

 11

...

JAZYKOVÝ VÝCVIK Skladba

 13

...

Veta a výpoveď

 16

...

SLOHOVÝ VÝCVIK Publicistický štýl

 17

...

Správa

 17

...

Úvodník

 17

...

Interview

 17

...

Recenzia

 20

...

CVIČENIA Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 21

...

TEXT NA REPRODUKCIU Stretol som dnes stelesnenú radosť

 22

...

TEXT NA POČÚVANIE Sviatky vítania nového roku

 23

...

2. BLOK MASMÉDIÁ

 24

...

KONVERZÁCIA Masmédiá

 23

...

Čo sú teda masmédiá?

26

...

Najobľúbenejšie médiá a ich vplyv na osobnosť

 26

...

Médiá – Majú dnes novinári vôbec na výber?

 28

...

Multimédiá

 28

...

Situačné dialógy

 29

...

JAZYKOVÝ VÝCVIK Vetné členy

 29

...

Prísudok

 30

...

Podmet

 32

...

SLOHOVÝ VÝCVIK Ďalšie útvary publicistického štýlu

 32

...

Komentár

 32

...

Glosa

 32

...

Fejtón

 32

...

Riport

 32

...

Reportáž

 36

...

CVIČENIA Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 37

...

TEXT NA REPRODUKCIU Oscarra pályáznak Harry Potterék

 38

...

TEXT NA POČÚVANIE Zrodenie mýtov

 39

...

3. BLOK MULTIKULTÚRA

 40

...

KONVERZÁCIA Multikultúra

 40

...

Čo je multikulturalizmus?

 42

...

Postavenie žien v islame

 42

...

Kedy sa rodič dopúšťa medzinárodného únosu dieťaťa?

 43

...

Divadlo z chatrče v Medickej

 44

...

Situačné dialógy

 45

...

JAZYKOVÝ VÝCVIK Rozvíjacie vetné členy

 45

...

Predmet

 46

...

Prívlastok

 47

...

Príslovkové určenie

 48

...

Doplnok

 50

...

SLOHOVÝ VÝCVIK Náučný štýl

 50

...

Výklad

 52

...

Úvaha

 54

...

CVIČENIA Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 56

...

TEXT NA POČÚVANIE Cigánski diabli

 57

...

4. BLOK PRÁCA, POVOLANIE, ZAMESTNANIE

 58

...

KONVERZÁCIA Práca, povolanie, zamestnanie

 59

...

Úrady práce

 60

...

Práca v Európskej únii

 61

...

Premýšľajte o sebe

 64

...

Situačné dialógy

 65

...

JAZYKOVÝ VÝCVIK Súvetia

 70

...

SLOHOVÝ VÝCVIK Ďalšie útvary náučného štýlu

 70

...

Kritika

 71

...

Referát

 73

...

Diskusia

 74

...

CVIČENIA Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 76

...

TEXT NA POČÚVANIE Osobnosť podnikateľa

 77

...

5. BLOK ŠTÁTNY SYSTÉM SR A ZÁSADY PRÁVNEHO ŠTÁTU

 78

...

KONVERZÁCIA Štátny systém SR a zásady právneho štátu

 78

...

Politický systém SR

 78

...

Čo je ústava?

 79

...

Ústava SR

 81

...

Súdna moc, polícia

 83

...

Európska únia

 84

...

Symboly EÚ

 84

...

Ľudské práva

 85

...

Situačné dialógy

 86

...

JAZYKOVÝ VÝCVIK Zložené súvetie

 87

...

Zápor vo vete

 88

...

Slovosled vo vete

 89

...

Nepravidelnosti vo vetnej stavbe

 90

...

SLOHOVÝ VÝCVIK Rozprávanie ako útvar umeleckého štýlu

 94

...

CVIČENIA Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 96

...

TEXT NA REPRODUKCIU Formy obchodovania s ľuďmi a štatistické ukazovatele

 100

...

OPAKOVANIE

 104

...

TESTY

Autor: Mgr. Elena Répássyová
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS