eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Slovenský jazyk pre 3. ročník stredných škôl a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Celkové hodnotenie
Učitelia: 100%, 1 hlas
Žiaci: 100%, 1 hlas

Slovenský jazyk pre 3. ročník stredných škôl a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM

Späť

Obsah:

3

...

ÚVOD

4

...

STE SCHOPNÍ PREŽIŤ NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK? – TEST

7

...

1. BLOK ŽIVOTNÝ ŠTÝL A PROBLÉMY MLADÝCH ĽUDÍ

 

 

KONVERZÁCIA

 8

...

Životný štýl a problémy mladých ľudí

 12

...

Droga ako zmena životného štýlu?

 13

...

Situačné dialógy

 

 

JAZYKOVÝ VÝCVIK

 14

...

Slovenský jazyk a jeho zaradenie

14

...

Vznik a vývin spisovnej slovenčiny

 

 

SLOHOVÝ VÝCVIK

 16

...

Slohové postupy

 16

...

Administratívny štýl

16

...

Úradný list

 

 

CVIČENIA

 18

...

Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 

 

TEXT NA REPRODUKCIU

 20

...

Návšteva

21

...

2. BLOK KNIHA – NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA

 

 

KONVERZÁCIA

 22

...

Kniha – najlepší priateľ človeka

 23

...

Múzeum Guinnessovej knihy rekordov

25

...

Ako sa zo stromov robí papier

 27

...

Najobľúbenejšie knihy

 28

...

Situačné dialógy

 

 

JAZYKOVÝ VÝCVIK

 29

...

Slovesá – Prehľad tvarovej sústavy slovies

 30

...

Problémy pri písaní a určovaní slovies

 31

...

Precvičovanie určitých slovesných tvarov I.

 32

...

Prehľad gramatických kategórií a tvarov slovies

 

 

SLOHOVÝ VÝCVIK

 34

...

Žiadosť, prihláška

 36

...

Objednávka

 

 

CVIČENIA

 37

...

Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 

 

TEXT NA REPRODUKCIU

 38

...

Prepad banky

39

...

3. BLOK VZORY A IDEÁLY

 

 

KONVERZÁCIA

 40

...

Vzory a ideály

 

 

JAZYKOVÝ VÝCVIK

 43

...

Precvičovanie určitých slovesných tvarov II.

 44

...

Neurčité slovesné tvary

 45

...

Tvorenie slovies

 45

...

Viete správne vykať?

 

 

SLOHOVÝ VÝCVIK

 46

...

Urgencia, reklamácia

 

 

CVIČENIA

 47

...

Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 

 

TEXT NA REPRODUKCIU

 49

...

Juraj Jánošík – ľudový hrdina, zbojnícky kapitán

 50

...

Jánošíkova legenda

 50

...

Jánošík v umení

 

 

TEXT NA POČÚVANIE

 50

...

Výstava Tomáš Baťa

51

...

4. BLOK STRUČNÁ HISTÓRIA SLOVENSKA

 

 

KONVERZÁCIA

 52

...

Stručná história Slovenska

 54

...

Zvyky, sviatky a tradície na  Slovensku

 

 

JAZYKOVÝ VÝCVIK

 57

...

Usústavnenie poznatkov o podstatných a prídavných menách

 57

...

Podstatné mená

 59

...

Tvorenie podstatných mien

 60

...

Prídavné mená

 61

...

Problémy pri písaní a určovaní prídavných mien

 63

...

Tvorenie prídavných mien

 

 

SLOHOVÝ VÝCVIK

 64

...

Splnomocnenie a potvrdenie

 65

...

Poštová poukážka a poštová sprievodka

 66

...

CVIČENIA Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 

 

TEXT NA POČÚVANIE

 68

...

Kostol sv. Jakuba v Levoči

69

...

5. BLOK BRATISLAVA, HLAVNÉ MESTO SLOVENSKA

 

 

KONVERZÁCIA

 70

...

Bratislava, hlavné mesto Slovenska

 72

...

Iné mestá Slovenska

 

 

JAZYKOVÝ VÝCVIK

 75

...

Zámená – Usústavnenie učiva o zámenách

 77

...

Číslovky

 

 

SLOHOVÝ VÝCVIK

 81

...

Životopis

 

 

CVIČENIA

 85

...

Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 

 

TEXT NA REPRODUKCIU

 86

...

Ruch veľkomesta?

 

 

TEXT NA POČÚVANIE

 88

...

Trať mládeže

89

...

6. BLOK VEDA A TECHNIKA

 

 

KONVERZÁCIA

 90

...

Vývoj vedy a techniky

 

 

JAZYKOVÝ VÝCVIK

 95

...

Príslovky

 96

...

Predložky

 

 

SLOHOVÝ VÝCVIK

 98

...

Zápisnica

 

 

CVIČENIA

 99

...

Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 

 

TEXT NA REPRODUKCIU

 101

...

Eugene Polley vynašiel diaľkové ovládanie

 

 

TEXT NA POČÚVANIE

 102

...

Patrón internetu

103

...

7. BLOK MÔJ REGIÓN

 

 

KONVERZÁCIA

 104

...

Môj región

 

 

JAZYKOVÝ VÝCVIK

 105

...

Spojky

 106

...

Častice

107

...

Citoslovcia

 

 

SLOHOVÝ VÝCVIK

 110

...

Samostatná slohová práca

 

 

CVIČENIA

 111

...

Gramatické, pravopisné a štylizačné cvičenia

 

 

TEXT NA REPRODUKCIU

 113

...

Bezdomovec

 115

...

8. BLOK ZHRNUTIE UČIVA

 

 

OPAKOVANIE

 116

...

1. BLOK

 117

...

2. BLOK

 118

...

3. BLOK

 119

...

4. BLOK

 120

...

5. BLOK

 121

...

6. BLOK

 122

...

7. BLOK

 123

...

STE OPTIMISTI? – RELAX TEST

 124

...

DIKTÁTY PODĽA POČÚVANIA

Autor: Mgr. Elena Répássyová
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS