eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ
Celkové hodnotenie
Učitelia: 53%, 15 hlasov
Žiaci: 72%, 28 hlasov

Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ

Späť

Obsah

8, 9, 10, 11

...

OPAKOVANIE – Čo sme v minulom roku spolu zistili a čo nové sme sa naučili...

12, 13

...

VECI OKOLO NÁS – Prečo je more slané?

14, 15

...

VECI OKOLO NÁS – Prečo sa skaly lámu?

16, 17

...

VECI OKOLO NÁS – Prečo železo hrdzavie?

18, 19

...

VECI OKOLO NÁS – Prečo autá musia tankovať?

20, 21

...

VECI OKOLO NÁS – Čo sme sa naučili

22, 23

...

ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo je dôležité, čo jeme?

24, 25

...

ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo ľudské telo potrebuje čistiacu stanicu?

26, 27

...

ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo človek nemôže lietať?

28, 29

...

ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo človek nevie dýchať pod vodou a ryba na súši?

30, 31

...

VESMÍR – Prečo veci padajú na Zem?

32, 33

...

VESMÍR – Prečo je vo vesmíre ticho?

34, 35

...

VESMÍR – Prečo Slnko svieti a hreje?

36, 37

...

VESMÍR – Prečo je nebo modré?

38, 39

...

VESMÍR – Prečo sa Mesiac mení?

40, 41

...

VESMÍR – Prečo je obloha plná hviezd?

42, 43

...

TECHNIKA A TECHNICKÉ OBJAVY – Prečo kompas ukazuje sever?

44, 45

...

TECHNIKA A TECHNICKÉ OBJAVY – Prečo existujú stroje?

46, 47

...

TECHNIKA A TECHNICKÉ OBJAVY – Prečo máme elektrické zásuvky?

48

...

VESMÍR – Čo sme sa naučili

 

...

TECHNIKA A TECHNICKÉ OBJAVY – Čo sme sa naučili 49

50, 51, 52

...

ŽIVOČÍCHY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo žijú niektoré živočíchy samy?

53, 54, 55

...

ŽIVOČÍCHY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo je pre nás hmyz dôležitý?

56, 57

...

SPOLOČENSTVO – ZÁKLAD ŽIVOTA V PRÍRODE – Prečo niektoré živočíchy žijú v skupinách?

58, 59

...

SPOLOČENSTVO – ZÁKLAD ŽIVOTA V PRÍRODE – Prečo vlci žijú vo svorke?

60, 61

...

SPOLOČENSTVO – ZÁKLAD ŽIVOTA V PRÍRODE – Prečo mravce nezablúdia?

62, 63

...

RASTLINY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo rastliny žijú na jednom mieste?

64, 65

...

RASTLINY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo sú rastliny zelené?

66, 67

...

RASTLINY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo rastliny rastú a starnú?

68, 69

...

RASTLINY – SÚČASŤ PRÍRODY – Čo sme sa naučili

70, 71, 72, 73

...

HUBY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo huby nepatria medzi typické rastliny ani živočíchy?

74, 75

...

PRE ŠIKOVNÝCH BÁDATEĽOV – Z čoho sú zložené organizmy?

76, 77

...

PRE ŠIKOVNÝCH BÁDATEĽOV – Prečo sa stali slávnymi?

78

...

OPAKOVANIE – Čo sme sa naučili

Autor: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.; PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.; RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS