eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ
Celkové hodnotenie
Učitelia: 63%, 17 hlasov
Žiaci: 66%, 20 hlasov

Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

Späť

Obsah

8, 9

...

OPAKOVANIE – Čo sme sa naučili

10, 11

...

VECI OKOLO NÁS – Prečo sa veci líšia?

12, 13, 14, 15

...

RASTLINY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo stromy plačú?

16, 17

...

RASTLINY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo existujú nahé semená?

18, 19

...

RASTLINY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo máme stromy, ktoré majú semená ukryté?

20, 21

...

VECI OKOLO NÁS – Prečo je voda vo fľaši a knihy nie?

22, 23

...

VECI OKOLO NÁS – Prečo je slon ťažký a more veľké?

24, 25

...

VECI OKOLO NÁS – Prečo je zmrzlina studená?

26, 27

...

VECI OKOLO NÁS – Prečo mláky miznú?

28, 29

...

VESMÍR – Prečo Slnko vychádza a zapadá?

30, 31

...

VESMÍR – Prečo je Zem guľatá?

32, 33

...

TECHNIKA A TECHNICKÉ OBJAVY – Prečo sa lopta kotúľa?

34, 35

...

TECHNIKA A TECHNICKÉ OBJAVY – Prečo je ľad šmykľavý?

36, 37

...

TECHNIKA A TECHNICKÉ OBJAVY – Prečo má bicykel pedále?

38, 39

...

TECHNIKA A TECHNICKÉ OBJAVY – Prečo žiarovka svieti?

40, 41

...

ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo sa podobáme na opicu?

42, 43

...

ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo vidíme, cítime, počujeme?

44, 45, 46, 47

...

ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo potrebujeme zmysly?

48, 49

...

ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo si učením precvičujeme mozog?

50, 51

...

ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo počujeme tlkot srdca?

52, 53

...

OPAKOVANIE – Čo sme sa naučili

54, 55

...

ŽIVOČÍCHY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo majú niektoré živočíchy kostru?

56, 57

...

ŽIVOČÍCHY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo existujú cicavce?

58, 59, 60, 61

...

ŽIVOČÍCHY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo vtáky vedia lietať?

62, 63, 64, 65

...

ŽIVOČÍCHY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo had v chlade nezamrzne?

66, 67

...

ŽIVOČÍCHY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo žaba môže žiť vo vode aj na súši?

68, 69

...

ŽIVOČÍCHY – SÚČASŤ PRÍRODY – Prečo žralok nie je typická ryba?

70, 71

...

SPOLOČENSTVO – ZÁKLAD ŽIVOTA V PRÍRODE – Prečo u nás nie je púšť?

72, 73

...

SPOLOČENSTVO – ZÁKLAD ŽIVOTA V PRÍRODE – Prečo ryby nelietajú?

74, 75

...

SPOLOČENSTVO – ZÁKLAD ŽIVOTA V PRÍRODE – Prečo medvede nemajú rady parky?

76, 77

...

SPOLOČENSTVO – ZÁKLAD ŽIVOTA V PRÍRODE – Prečo sú lesy pľúcami planéty?

78, 79

...

OPAKOVANIE – Čo sme sa naučili

Autor: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová; PhD., PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.; RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS