eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 75%, 8 hlasov
Žiaci: 83%, 16 hlasov

Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah

5

...

ÚVOD

7

...

1 ÚVOD DO ŠTÚDIA BIOCHÉMIE

7

...

1.1 Chemické zloženie živých organizmov (Skoršepa, M.)

9

...

1.2 Heterocyklické zlúceniny v živej prírode (Vydrová, M.)

10

...

1.2.1 Pätclánkové aromatické heterocyklické zlúceniny a ich najvýznamnejšie deriváty

11

...

1.2.2 Šestclánkové aromatické heterocyklické zlúceniny a ich najvýznamnejšie deriváty

13

...

2 LIPIDY A BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY (Kmetová, J.)

13

...

2.1 Štruktúra a vlastnosti jednoduchých lipidov

14

...

2.1.1 Acylglyceroly

16

...

2.1.2 Vosky

17

...

2.2 Štruktúra a vlastnosti zložených lipidov

17

...

2.2.1 Fosfolipidy

17

...

2.2.2 Glykolipidy

17

...

2.2.3 Biologické membrány

18

...

2.3 Štruktúra a vlastnosti izoprenoidných lipidov

18

...

2.3.1 Terpény

19

...

2.3.2 Steroidy

19

...

2.3.2.1 Cholesterol

23

...

3 SACHARIDY (Kmetová, J.)

23

...

3.1 Štruktúra a vlastnosti monosacharidov

26

...

3.1.1 Chemické vlastnosti monosacharidov

27

...

3.1.2 Biologicky významné monosacharidy

28

...

3.2 Zložené sacharidy

28

...

3.2.1 Disacharidy

29

...

3.2.2 Polysacharidy

34

...

4 BIELKOVINY (Skoršepa, M.)

34

...

4.1 Aminokyseliny – základné stavebné zložky bielkovín

36

...

4.2 Peptidová väzba

37

...

4.3 Štruktúra bielkovín

41

...

4.4 Prehlad bielkovín

46

...

5 NUKLEOVÉ KYSELINY (Skoršepa, M.)

46

...

5.1 Zloženie nukleových kyselín

49

...

5.2 Štruktúra nukleových kyselín

50

...

5.3 Význam a funkcia nukleových kyselín

54

...

6 ENZÝMY (Skoršepa, M.)

54

...

6.1 Zloženie a štruktúra enzýmov

55

...

6.2 Špecifita enzýmovej katalýzy

56

...

6.3 Mechanizmus enzýmových reakcií

58

...

6.4 Faktory ovplyvnujúce proces enzýmovej katalýzy

59

...

6.5 Aktivácia a inhibícia enzýmov

59

...

6.5.1 Aktivácia enzýmov

59

...

6.5.2 Inhibícia enzýmov

60

...

6.5.3 Alosterická regulácia cinnosti enzýmov

61

...

6.6 Tráviace enzýmy

63

...

7 VITAMÍNY (Kmetová, J.)

66

...

8 KVALITA ŽIVOTA A ZDRAVIE (Vydrová, M.)

66

...

8.1 Alkaloidy

66

...

8.1.1 Spolocné vlastnosti alkaloidov

67

...

8.1.2 Ópiové alkaloidy (opiáty)

67

...

8.1.3 Tropánové alkaloidy

67

...

8.1.4 Námelové alkaloidy

68

...

8.1.5 Dalšie alkaloidy

71

...

8.2 Liečivá a lieky

71

...

8.2.1 Liečivo

72

...

8.2.2 Liek

73

...

8.2.3 Používanie liečivých rastlín

73

...

8.2.4 Antibiotiká

75

...

8.3 Psychoaktívne návykové látky (drogy)

76

...

8.3.1 Droga

76

...

8.3.1.1 Legálne drogy

76

...

8.3.1.2 Nelegálne drogy

76

...

8.3.2 Drogová závislosť

77

...

8.4 Biologická hodnota stravy, výživa

78

...

8.4.1 Vyvážená strava

78

...

8.4.2 Princípy zdravej výživy

81

...

8.4.3 Probiotiká a prebiotiká

81

...

8.4.4 Aditívne látky v potravinách

82

...

8.4.5 Vegetariánske stravovanie

82

...

8.4.6 Obezita

84

...

8.4.7 Poruchy príjmu potravy

84

...

8.4.8 Geneticky modifikované potraviny

88

...

9 ÚVOD DO LÁTKOVÉHO METABOLIZMU (Skoršepa, M.)

88

...

9.1 Význam oxidacno-redukcných dejov v metabolizme

89

...

9.2 Názvy kyselín používané v biochémii

90

...

9.3 Energetický charakter biochemických reakcií

90

...

9.4 Makroergické zlúceniny

92

...

10 KATABOLIZMUS BIOCHEMICKY VÝZNAMNÝCH LÁTOK (Skoršepa, M.)

92

...

10.1 Katabolizmus sacharidov

92

...

10.1.1 Glykolýza

94

...

10.1.2 Možnosti spracovania pyruvátu

95

...

10.1.2.1 Mliecne kvasenie

95

...

10.1.2.2 Alkoholové kvasenie

96

...

10.1.2.3 Aeróbne spracovanie pyruvátu

96

...

10.2 Citrátový cyklus

98

...

10.3 Dýchací retazec, aeróbna tvorba ATP

102

...

10.4 Katabolizmus lipidov

105

...

10.5 Katabolizmus bielkovín a aminokyselín

105

...

10.6 Katabolizmus nukleových kyselín

106

...

11 BIOSYNTÉZA BIOCHEMICKY VÝZNAMNÝCH LÁTOK (Skoršepa, M.)

106

...

11.1 Biosyntéza sacharidov

106

...

11.1.1 Fotosyntéza

107

...

11.1.1.1 Svetelná (primárna) fáza fotosyntézy

109

...

11.1.1.2 Tmavá (sekundárna) fáza fotosyntézy

110

...

11.2 Biosyntéza lipidov a mastných kyselín

110

...

11.3 Biosyntéza nukleových kyselín

111

...

11.4 Biosyntéza bielkovín – proteosyntéza

111

...

11.4.1 Transkripcia

111

...

11.4.2 Translácia

117

...

12 SPRÁVNE ODPOVEDE

120

...

Literatúra

Autor: doc. RNDr. Jarmila Kmetová, PhD.; RNDr. Marek Skoršepa, PhD.; RNDr. Mária Vydrová
Vydavateľstvo: Vydavatelstvo Matice slovenskej, s. r. o. (www.vydavatel.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS