eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník odborných učilíšť
Celkové hodnotenie
Učitelia: 80%, 1 hlas
Žiaci: 100%, 1 hlas

Pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník odborných učilíšť

Obsah

Č. str.   Názov kapitoly
2 ... Úvod
3 ... 1. Prirodzené a desatinné čísla
3 ... 1.1. Čítanie a písanie prirodzených a desatinných čísel, číselný rad, 
    porovnávanie čísel
6 ... 1.2. Sčítanie prirodzených a desatinných čísel
8 ... 1.3. Odčítanie prirodzených a desatinných čísel
10 ... 1.4. Násobenie prirodzených a desatinných čísel
12 ... 1.5. Delenie prirodzených a desatinných čísel
14 ... 1.6. Delenie prirodzených čísel so zvyškom
16 ... 2. Písmená vo význame čísel
16 ... 2.1. Rovnice
18 ... 2.2. Nerovnice
20 ... 2.3. Dopĺňanie čísel do vzorcov a výrazov
22 ... 2.4. Obvod a obsah štvorca
24 ... 2.5. Obvod a obsah obdĺžnika
26 ... 2.6. Obvod a obsah trojuholníka
28 ... 2.7. Obvod kruhu, dĺžka kružnice
30 ... 2.8. Obsah kruhu
32 ... Písomná práca
34 ... 3. Pomer, mierka, úmernosť
34 ... 3.1. Pomer, rozdlenie čísla v pomere
36 ... 3.2. Mierka
38 ... 3.3. Priama úmernosť, trojčlenka
40 ... 3.4. Nepriama úmernosť, trojčlenka
42 ... 3.5. Slovné príklady
44 ... 4. Telesá, ich povrch a objem
44 ... 4.1. Kocka, povrch kocky
46 ... 4.2. Objem kocky
48 ... 4.3. Slovné úlohy na výpočet povrchu a objemu kocky
50 ... 4.4. Kváder, povrch kvádra a hranola
52 ... 4.5. Objem kvádra
54 ... 4.6. Slovné úlohy na výpočet povrchu a objemu kvádra a hranola
56 ... 4.7. Slovné úlohy – opakovanie
58 ... 4.8. Písomná práca
60 ... 4.9. Matematické hry a hlavolamy
Autor: Mgr. Lýdia Melišková
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Rok vydania: 2013
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS