eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 98%, 10 hlasov

Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah
Tematický celok
Ekonomický život v spoločnosti
Základné pojmy
1. Potreby a statky / 5
2. Výrobný proces / 7
3. Ekonómia a ekonomika / 10
4. Základné ekonomické otázky / 12
5. Typy ekonomík / 15
6. Trhový mechanizmus / 19
Samotestovacie úlohy / 22
Základné formy podnikania
7. Podnik a podnikanie / 24
8. Hospodárenie podniku / 26
9. Právne formy podnikania / 29
10. Ako sa stať podnikateľom / 32
11. Spotreba a spotrebiteľ / 35
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike
12. Peniaze a funkcie peňazí / 38
13. Banky a sporiteľne / 40
14. Poisťovne / 43
Samotestovacie úlohy / 46
Rozširujúce učivo
1. Produkty a služby bánk / 47
2. Sporenie / 49
3. Druhy poistenia / 51
4. Euro v Slovenskej republike / 53
5. Osobné financie / 56
6. Hospodárenie v domácnosti / 58
7. Štátny rozpočet / 61
8. Dane a daňová sústava / 63
9. Ochrana spotrebiteľa / 65
10. Vplyv reklamy na spotrebiteľov / 67
11. Práva spotrebiteľa v Európskej únii / 69
Test finančnej gramotnosti / 71
Príloha / 72


Autor: Mgr. Helena Kopecká; Mgr. Erika Muchová
Vydavateľstvo: SPN
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS