eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 80%, 3 hlasy
Žiaci: 65%, 24 hlasov

Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah:

 

 

I. ŠTÁT A PRÁVO – povinné učivo

5

...

Štát a jeho podstata

8

...

Funkcie štátu

11

...

Formy vlády

13

...

Zložky štátnej mocik

15

...

Zákonodarná moc

18

...

Zopakujme si – Čo už vieme o štáte

20

...

Právne normy

22

...

Vzťah štátu a práva – právne vedomie

25

...

Právny poriadok (systém) Slovenskej republiky

28

...

Odvetvia práva – verejné a súkromné právo

31

...

Občianske právo

33

...

Občianske právo – ochrana spotrebiteľov

36

...

Rodinné právo

38

...

Trestné právo

41

...

Právne inštitúcie Slovenskej republiky

44

...

Zopakujme si – Právne minimum

 

 

II. ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY – doplňujúce učivo

46

...

Niet práv bez povinností a zodpovednosti

48

...

Základné dokumenty o ľudských právach

50

...

Základné práva detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa

52

...

Rovnaký prístup ku všetkým deťom

54

...

Právo na názor a informácie

56

...

Právo na život

57

...

Právo na zdravie

59

...

Právo na vzdelanie a hru

61

...

Práva menšín – menšiny a ich ochrana

Autor: Daniela Ďurajková; Dáša Vargová
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS