eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Občianska náuka pre 3. ročník odborných učilíšť
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 30%, 4 hlasy

Občianska náuka pre 3. ročník odborných učilíšť

Obsah

Číslo strany    Názov kapitoly

"I. ŠTÁTNE ZRIADENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY"
4         1.1. Vznik Slovenskej republiky
6         1.1.1. Funkcie a úlohy štátu
7         1.1.2. Demokratické základy Slovenskej republiky
8         1.1.3. Ústava – základný zákon štátu
9         1.1.4. Najvyššie orgány štátnej moci
10       1.1.5. Národná rada SR (NR SR) – parlament
11       1.1.6. Vláda Slovenskej republiky
12       1.1.7. Prezident republiky, jeho postavenie a právomoci
13       1.1.8. Orgány miestnej správy a samosprávy
15       1.1.9. Politické strany
16       1.2. Právo a zákonnosť
17       1.2.1. Občianske právo
19       1.2.2. Pracovné právo
21       1.2.3. Rodinné právo
22       1.2.4. Trestné právo
24       1.3. Ochrana zákonnosti
24       1.3.1. Súdy
25       1.3.2. Prokuratúra
26       1.3.3. Polícia
27       1.3.4. Notárstvo
28       1.3.5. Advokácia
28       1.4. Práva a povinnosti občanov, volebný systém v SR
30       1.5. Základné dokumenty o ľudských právach
32       1.5.1. Charakteristika základných ľudských práv
32       1.5.2. Základné dokumenty o ľudských právach
    II. SVETONÁZOR A NÁBOŽENSTVO
34       2.1. Tvorba a charakteristika svetonázoru, idealizmus a materializmus
35       2.2. Svetové náboženstvá – prehľad a ich charakteristika
39       2.2.1. Náboženská tolerancia / 39
    III. PRÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT
41       3.1. Ako hospodáriť s peniazmi
43       3.2. Hľadáme ubytovanie, byt
45       3.3. Ako správne nakupovať
47       3.4. Orientácia v zamestnaní
50       3.5. U lekára
52       Zopakujme si s úsmevom / 52
53       SLOVNÍK POJMOV


Autor: PhDr.Marta Rejková, CSc.; PhDr. Marianna Takáčová
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
Rok vydania: 2013
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS