eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Matematika pre 4. ročník ZŠ (učebnica)
Celkové hodnotenie
Učitelia: 43%, 12 hlasov
Žiaci: 80%, 15 hlasov

Matematika pre 4. ročník ZŠ (učebnica)

Späť

Obsah

3

...

Sčítanie a odčítanie spamäti do 100

7

...

Viacciferné čísla

9

...

Sčítanie a odčítanie spamäti

14

...

Násobenie

20

...

Polovice, tretiny

23

...

Rozdeľovanie na skupiny s daným počtom

25

...

Rozdeľovanie na daný počet skupín

27

...

Delenie

30

...

Počítanie bez prechodu

33

...

Násobenie a delenie číslami 2, 5, 10, 4 a 8

42

...

Sčítanie s prechodom

48

...

Násobenie a delenie číslami 3, 6, 9 a 7

56

...

Odčítanie s prechodom

59

...

Opakovanie

Autor: RNDr. Pavol Černek, CSc.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS