eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Matematika pre 4. ročník ZŠ (pracovný zošit, 2. časť)
Celkové hodnotenie
Učitelia: 36%, 6 hlasov
Žiaci: 91%, 9 hlasov

Matematika pre 4. ročník ZŠ (pracovný zošit, 2. časť)

Späť

Obsah

3

...

Násobenie a delenie

15

...

Násobenie a delenie číslami 2, 5, 10, 4 a 8

30

...

Sčítanie s prechodom

41

...

Násobenie a delenie číslami 3, 6, 9 a 7

54

...

Odčítanie s prechodom

66

...

Obchodné úlohy

69

...

Počítanie spamäti

73

...

Geometria

Autor: RNDr. Pavol Černek, CSc.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS