eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Matematika pre 4. ročník ZŠ (pracovný zošit, 1. časť)
Celkové hodnotenie
Učitelia: 47%, 17 hlasov
Žiaci: 79%, 22 hlasov

Matematika pre 4. ročník ZŠ (pracovný zošit, 1. časť)

Späť

Obsah

3

...

Sčítanie a odčítanie spamäti do 100

16

...

Viacciferné čísla

20

...

Sčítanie a odčítanie spamäti

30

...

Násobenie

44

...

Polovice, tretiny, ...

51

...

Rozdeľovanie na skupiny s daným počtom

56

...

Rozdeľovanie na daný počet skupín

59

...

Delenie

64

...

Počítanie bez prechodu

74

...

Geometria


Autor: RNDr. Pavol Černek, CSc.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS