eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Matematika munkafüzet 1. részét az alapiskola 4. osztálya számára / Matematika Pracovný zošit 1. časť pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Pracovný zošit 1. časť
Celkové hodnotenie
Učitelia: 95%, 4 hlasy
Žiaci: 60%, 4 hlasy

Matematika munkafüzet 1. részét az alapiskola 4. osztálya számára / Matematika Pracovný zošit 1. časť pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Pracovný zošit 1. časť

Späť

Obsah

3

...

Szóbeli összeadás és kivonás a 100-as számkörben

16

...

Többjegyű számok

20

...

Szóbeli összeadás és kivonás

30

...

Szorzás

44

...

Fél, harmad

51

...

Bennfoglaló osztás

56

...

Egyenlő részekre osztás

59

...

Osztás

64

...

Műveletvégzés tízesátlépés nélkül

74

...

Geometria

Autor: RNDr. Pavol Černek, CSc.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS