eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Matematika az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára, 2. rész / Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským, 2. časť.
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 0%, 0 hlasov

Matematika az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára, 2. rész / Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským, 2. časť.

OBSAH

 

Číslo
  strany
Názov kapitoly
5 5. A függvények grafikus szemléltetése
5 5.1. A derékszögű koordináta-rendszer
18 5.2.
  Ábrázolásmódok – függvénygrafikonok. A grafikon és a függvény
  alaptulajdonságai                   
  közti összefüggés (növekedés, csökkenés, legnagyobb és legkisebb
  függvényértékek)
32 5.3. Az egyenes
  és a fordított arányosság mint függvény.                                                                  
  Az egyenes és a fordított arányosság 
  grafikonja és egyenlete
45 5.4. A lineáris függvény. A lineáris
  függvény grafikonja és egyenlete
61 6. Mértani alakzatok hasonlósága
61 6.1. Mértani alakzatok hasonlósága, a
  hasonlóság aránya
69 6.2. Háromszögek hasonlósága
76  6.3. A hasonlóság alkalmazása számítási és
  szerkesztési feladatokban. Magasság- és       
  távolságmérés a hasonlóság felhasználásával
84 7. Statisztika
84 7.1. Statisztikai kísérletek,
  csoportosítás, gyakoriság, táblázatok
92 7.2. Az adatok
  grafikus ábrázolása. Grafikonok és diagramok készítése,                                     
  olvasása, értelmezése
101 8. Néhány további mértani test
  térfogata és felszíne
107 8.1. A henger hálója, térfogata és
  felszíne
110 8.2. A kúp hálója, térfogata és
  palástja
113 8.3. A gúla hálója, térfogata és
  felszíne
116 8.4. A gömb és a gömbmetszetek. A gömb
  térfogata és felszíne
119 Eredmények
136 Módszertani megjegyzések a pedagógusok
  részére

 

Autor: RNDr. Viera Kolbaská
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
Rok vydania: 2014
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS