eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Magyar nyelv - tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 4. osztálya számára / Maďarský jazyk - učebnica pre 4. ročník gymnázia a pre 4. ročník stredných odborných škôl s VJM
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 26%, 3 hlasy

Magyar nyelv - tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 4. osztálya számára / Maďarský jazyk - učebnica pre 4. ročník gymnázia a pre 4. ročník stredných odborných škôl s VJM

Späť

Obsah:

5

...

HANGTAN 

5

...

Bevezetés a hangtanba 

7

...

A hangtan területei 

8

...

A magánhangzók rendszere 

11

...

A mássalhangzók rendszere 

12

...

A magánhangzótörvények 

15

...

A mássalhangzótörvények 

15

...

A részleges hasonulás 

17

...

A teljes hasonulás 

18

...

Az összeolvadás 

19

...

További mássalhangzótörvények 

21

...

A magyar ábécé 

23

...

A szótag 

23

...

A hangok szótagalkotó ereje 

24

...

A szupraszegmentális nyelvi eszközök

29

...

A beszédhangok expresszivitása

33

...

A magyar helyesírás alapelvei 

37

...

STILISZTIKA 

37

...

A stílus

41

...

A hangok stilisztikája

43

...

A szókészlet stilisztikai vizsgálata

46

...

Az állandósult szókapcsolatok stilisztikai vizsgálata

48

...

A mondat stilisztikai vizsgálata

53

...

STÍLUSRÉTEGEK 

53

...

A társalgási stílus 

55

...

A társalgási stílus műfajai 

55

...

A tudományos stílus 

56

...

A szakmai stílus 

56

...

A tudományos és szakmai stílus műfajai 

57

...

A szónoki stílus 

58

...

A szónoki stílus műfajai 

60

...

A hivatalos stílus

60

...

A hivatalos stílus műfajai 

64

...

A publicisztikai stílus 

64

...

A tömegkommunikáció 

 

67

...

Az újság, a rádió és a televízió tájékoztató, véleményformáló műfajai 

 

 

73

...

A publicisztikai és a kritikai műfajcsoport

78

...

Műsorok a televízióban 

82

...

Összefoglalás

83

...

A szépirodalmi stílus 

87

...

A SZÓKÉPEK 

 

 

A hasonlóságon alapuló szóképek

88

...

A metafora 

89

...

A metaforák típusai 

93

...

Az érintkezésen alapuló szóképek 

 

 

94

...

Hasonlóságon és érintkezésen alapuló szóképek

97

...

AZ ALAKZATOK 

102

...

EGYÉB KÖLTŐI ESZKÖZÖK 

105

...

Összefoglalás

110

...

Fogalomtár

Autor: PaedDr. Csicsay Károly; dr. Uzonyi Kiss Judit
Vydavateľstvo: TERRA vydavateľstvo, s. r. o.
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS