eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy
Celkové hodnotenie
Učitelia: 100%, 2 hlasy
Žiaci: 80%, 4 hlasy

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy

Späť

Obsah 

4 ... Čo sme sa naučili?
8 ... Vyvodenie stupnice C dur
10 ... Kalendárne a výročné zvyky 1
18 ... Hudba pri slávnostných príležitostiach
20 ... Rodinné sviatky a zvyky 1
22 ... Hrajú nám štvrtáci
24 ... Folklórne regióny Slovenska 1
32 ... Kalendárne a výročné zvyky 2
34 ... Folklórne regióny Slovenska 2
38 ... Na horehronskej diskotéke
40 ... Folklórne regióny Slovenska 3
46 ... Ľudové hudobné nástroje
48 ... Išli hudci horou
50 ... Rodinné sviatky a zvyky 2
52 ... Kalendárne a výročné zvyky 3
54 ... Umelecké spracovanie slovenských ľudových piesní
60 ... Rýchlokurz hudobnej náuky a opakovanie
63 ... Zobcová flauta – ľahko a rýchlo
66 ... Zahrajme si divadlo – Pamodaj šťastia...
72 ... Zaspievajme si
78 ... Zoznam piesní
78 ... Skladby na počúvanie a hudobno-dramatické celky
Autor: prof. PhDR. Eva Langsteinová, CSc.; prof. Mgr. Belo Felix, PhD.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS