eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Geografia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 68%, 7 hlasov
Žiaci: 73%, 26 hlasov

Geografia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah:

 

 

Poloha Slovenska

2

...

Poloha a rozloha

4

...

Práca s mapou. Geografické súradnice, rovnobežky, poludníky

5

...

Projekt Slovensko a miestna krajina

 

 

Príroda Slovenska

6

...

Povrch – nížiny, kotliny a pohoria

8

...

Podnebie

10

...

Vodstvo

12

...

Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy

14

...

Ochrana prírody. Kalamity a prírodné hrozby

 

 

História, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo

16

...

Historické udalosti na Slovensku, vznik Slovenska

18

...

Historické územia a tradície

20

...

Obyvateľstvo

22

...

Sídla

24

...

Hospodárstvo, znečistenie prírody

28

...

Cestovný ruch a krásy Slovenska

 

 

Regióny Slovenska a možnosti ich rozvoja

30

...

Bratislavský kraj

34

...

Trnavský kraj

38

...

Nitriansky kraj

42

...

Trenčiansky kraj

46

...

Žilinský kraj

50

...

Banskobystrický kraj

54

...

Košický kraj

58

...

Prešovský kraj

62

...

Rozdiely medzi regiónmi Slovenska

Autor: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.; doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.; RNDr. František Križan, PhD.; prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Rok vydania: 2015
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS