eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 80%, 38 hlasov
Žiaci: 73%, 131 hlasov

Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Obsah

3

...

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O EURÓPE

3

...

Úvod

5

...

Poloha a rozloha Európy

8

...

PRÍRODNÉ A ČLOVEKOM VYTVORENÉ OSOBITOSTI EURÓPY

8

...

Povrch Európy – nížiny a pohoria

11

...

Podnebie Európy

14

...

Vodstvo Európy

18

...

Typy krajín

20

...

Vplyv človeka na krajinu

22

...

Korene európskej civilizácie a kultúry

24

...

Obyvateľstvo a sídla Európy

 

...

Hospodárstvo Európy

28

...

Poľnohospodárstvo a priemysel

31

...

Doprava

33

...

Cestovný ruch.

35

...

Zjednocovanie Európy – Európska únia

38

...

Problémy Európy

41

...

STREDNÁ EURÓPA

42

...

Slovensko

44

...

Česko

48

...

Poľsko

50

...

Maďarsko

52

...

Rakúsko, Švajčiarsko

55

...

Lichtenštajnsko

56

...

Nemecko

61

...

ZÁPADNÁ EURÓPA

62

...

Francúzsko

65

...

Monako, Belgicko

66

...

Luxembursko, Holandsko

69

...

Spojené kráľovstvo

73

...

Írsko

75

...

SEVERNÁ EURÓPA

76

...

Dánsko

77

...

Island

79

...

Nórsko

81

...

Švédsko

83

...

Fínsko

84

...

Litva, Lotyšsko a Estónsko

87

...

JUŽNÁ EURÓPA

88

...

Španielsko

90

...

Portugalsko

91

...

Andorra

92

...

Taliansko

94

...

Vatikán

95

...

San Maríno, Malta, Grécko

99

...

JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA

100

...

Slovinsko

101

...

Chorvátsko

102

...

Srbsko, Čierna Hora

103

...

Bosna a Hercegovina

104

...

Macedónsko

105

...

Albánsko

106

...

Rumunsko

108

...

Bulharsko

112

...

VÝCHODNÁ EURÓPA

113

...

Ukrajina

114

...

Bielorusko, Moldavsko

115

...

Rusko

120

...

PREHĽAD ŠTÁTOV EURÓPY

Autor: RNDr. Ivan Ružek, PhD.;RNDr. Peter Likavský CSc.,
Vydavateľstvo: VKÚ, akciová spoločnosť Harmanec (www.vku.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS