eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 75%, 14 hlasov
Žiaci: 77%, 21 hlasov

Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah:

 6

...

Čo sa budeme učiť

 8

...

I. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

 8

...

Magnetické vlastnosti látok

 8

...

1.1 Skúmame magnetické vlastnosti látok

 11

...

1.2 Ako si vyrobiť magnet

 14

...

1.3 Zem ako magnet

 17

...

Elektrické vlastnosti látok

 17

...

1.4 Skúmame elektrické vlastnosti látok. Elektrický náboj

 22

...

1.5 Prenos elektrického náboja. Elektroskop

 25

...

1.6 Elektrické pole. Telesá v elektrickom poli

 30

...

Projekt 1

 30

...

Čo sme sa naučili

 32

...

Test 1 – vyskúšaj sa

 34

...

II. ELEKTRICKÝ PRÚD

 34

...

Vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch

 35

...

2.1 Elektrický obvod. Elektrické vodiče a izolanty

 39

...

2.2 Elektrický prúd v kovovom vodiči. Tepelné účinky prúdu

 42

...

2.3 Fyzikálna veličina elektrický prúd. Meranie prúdu

 45

...

2.4 Elektrické sily a elektrické pole vo vodiči

 47

...

2.5 Elektrické napätie. Meranie napätia

 50

...

2.6 Ohmov zákon. Elektrický odpor vodia

 54

...

2.7 Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča

 57

...

2.8 Rezistor s premenným odporom

 61

...

Čo sme sa naučili

 63

...

Test 2 – vyskúšaj sa

 65

...

2.9 Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou

 67

...

2.10 Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode vedľa seba

 71

...

2.11 Elektrická práca. Elektrický príkon

 74

...

2.12 Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom. Magnetické pole cievky s prúdom

 77

...

2.13 Elektromagnet a jeho využitie

 81

...

Čo sme sa naučili

 83

...

Test 3 – vyskúšaj sa

 83

...

Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch

 85

...

2.14 Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách. Elektrolýza a jej využitie

 88

...

2.15 Chemické zdroje elektrického napätia

 91

...

2.16 Vedenie elektrického prúdu v plynoch

93

...

2.17 Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus. Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami

 96

...

Elektrická energia a jej premeny

 99

...

Projekt 2

 100

...

Čo sme sa naučili

 102

...

Test 4 – vyskúšaj sa

Autor: doc. RNDr. Viera Lapitková,; CSc. Mgr. Ľuba Morková
Vydavateľstvo: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Bratislava (www.expolpedagogika.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS