eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 90%, 11 hlasov
Žiaci: 67%, 29 hlasov

Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah:

 5

...

Čo sa budeme učiť

 

 

1. SVETLO

 9

...

Skúmanie vlastností svetla

  9

...

1.1 Slnečné žiarenie, svetlo a teplo

  12

...

1.2 Zdroje svetla

  17

...

1.3 Rozklad svetla 

  23

...

1.4 Skladanie farebných svetelných lúčov 

  27

...

1.5 Absorpcia svetla 

  34

...

Projekt 1

  36

...

Čo sme sa naučili

  38

...

Test 1 – vyskúšaj sa

  39

...

Odraz a lom svetla 

  40

...

1.6 Odraz svetla 

  44

...

1.7 Lom svetla

  49

...

1.8 Šošovky 

  53

...

1.9 Prechod význačných lúčov šošovkami

  57

...

1.10 Zobrazenie spojnou a rozptylnou šošovkou

  61

...

1.11 Optické vlastnosti oka 

  65

...

1.12 Využitie šošoviek 

  71

...

Projekt 2

  72

...

Čo sme sa naučili

  75

...

Test 2 – vyskúšaj sa

 

 

2. SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA

  77

...

Skúmanie sily

  77

...

2.1 Telesá pôsobia na seba silou. Účinky sily 

  81

...

2.2 Gravitačná sila a hmotnosť telesa 

  86

...

2.3 Meranie sily. Znázornenie sily

  90

...

2.4 Skladanie síl. Rovnováha síl

  94

...

2.5 Otáčavé účinky sily

  99

...

2.6 Ťažisko telesa a jeho určenie

  103

...

2.7 Tlaková sila. Tlak 

  107

...

2.8 Sily pôsobiace v kvapalinách

  113

...

2.9 Tlak v kvapalinách

  116

...

2.10 Atmosférický tlak

  122

...

2.11 Trenie. Trecia sila a jej meranie

  127

...

2.12 Škodlivé a užitočné trenie

  134

...

Projekt 3

  135

...

Čo sme sa naučili

  139

...

Test 3 – vyskúšaj sa

  142

...

Pohyb telesa

  143

...

2.13 Opis pohybu telesa

  145

...

2.14 Pohyb rovnomerný a nerovnomerný 

  150

...

2.15 Rýchlosť pohybu

  157

...

2.16 Dráha pohybu

  163

...

Práca. Výkon. Energia

  164

...

2.17 Mechanická práca 

  167

...

2.18 Práca na naklonenej rovine a na kladke

  172

...

2.19 Výkon

  175

...

2.20 Pohybová a polohová energia

  179

...

2.21 Vzájomná premena polohovej a pohybovej  energie. Zákon zachovania mechanickej energie 

  185

...

Čo sme sa naučili

  187

...

Test 4 – vyskúšaj sa

  188

...

Energia v prírode

  188

...

2.22 Energia zo Slnka

  192

...

2.23 Energia, ktorú nevieme využiť a ovládnuť

  196

...

Projekt 4

  197

...

Prílohy

Autor: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.; doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.; Mgr. Ľuba Morková
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS