eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Fyzika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 92%, 11 hlasov
Žiaci: 100%, 6 hlasov

Fyzika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah

 

 

Úvod

 

 

1. Elektromagnetické vlnenie, svetlo

7

...

1.1 Spektrum elektromagnetického vlnenia

10

...

1.2 Lúč svetla, odraz svetla

13

...

1.3 Lom svetla

16

...

1.4 Úplný odraz, lom na hranole, spektroskop

18

...

1.5 Difrakčná mriežka, interferencia svetla

21

...

1.6 Šošovky

24

...

1.7 Oko, okuliare, lupa

27

...

1.8 Fyzikálne veličiny spojené so svetlom

29

...

1.9 Prenos signálu elektromagnetickým vlnením, digitalizácia signálu

32

...

1.10 Digitalizácia obrazu

33

...

1.11 Prenos informácií

36

...

1.12 Zhrnutie, úlohy

 

 

2. Atóm

43

...

2.1 Veľkosť atómu a počty atómov v látke

45

...

2.2 Kvantovanie elektrického náboja, elektrón

49

...

2.3 Ako vyzerá atóm

51

...

2.4 Fotoelektrický jav

54

...

2.5 Meranie energie elektrónov uvoľnených pri fotoelektrickom jave

56

...

2.6 Atóm ako zdroj svetla

58

...

2.7 Röntgenové žiarenie

 

 

3. Jadro atómu

61

...

3.1 Zákony zachovania v jadre atómu

65

...

3.2 Jadrová syntéza a štiepenie jadier

68

...

3.3 Objav rádioaktívneho žiarenia

71

...

3.4 Fyzikálne veličiny súvisiace s rádioaktivitou

73

...

3.5 Účinky ionizujúceho žiarenia a jeho využitie

77

...

3.6 Zhrnutie, úlohy

4. Energia

81

...

4.1 Formy energie

85

...

4.2 Elektrický ohrievač, motor a tepelné čerpadlo

88

...

4.3 Voda a energia

91

...

5. Niektoré pojmy a vzťahy

Autor: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.; Mgr. Martina Horváthová;
Vydavateľstvo: Združenie EDUCO
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS