eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Fizika az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára / Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Celkové hodnotenie
Učitelia: 90%, 2 hlasy
Žiaci: 63%, 6 hlasov

Fizika az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára / Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM

Späť

Obsah:

 6

...

Mit fogunk tanulni

 8

...

I. AZ ANYAGOK MÁGNESES ÉS ELEKTROMOS TULAJDONSÁGAI  

 8

...

Az anyagok mágneses tulajdonságai  

 8

...

1.1. Vizsgáljuk az anyagok mágneses tulajdonságait 

 11

...

1.2. Hogyan készítsünk mágnest 

 14

...

1.3. A Föld mint mágnes 

 17

...

Az anyagok elektromos tulajdonságai  

 17

...

1.4. Vizsgáljuk az anyagok elektromos tulajdonságait. Az elektromos töltés 

 22

...

1.5. Az elektromos töltés átvitele. Elektroszkóp 

 25

...

1.6. Elektromos mező. Testek elektromos mezőben 

 30

...

1. projekt  

 30

...

Amit megtanultunk 

 32

...

1. teszt – feleltesd le önmagadat  

 34

...

II. ELEKTROMOS ÁRAM  

 34

...

Elektromos áram vezetése fémvezetőkben  

 35

...

2.1. Elektromos áramkör. Elektromos vezetők és szigetelők 

 39

...

2.2. Elektromos áram fémvezetőben. Az áram hőhatása 

 42

...

2.3. Elektromos áramerősség mint fi zikai mennyiség. Az áramerősség mérése 

 45

...

2.4. Elektromos erők és elektromos mező a vezetőben 

 47

...

2.5. Elektromos feszültség. A feszültség mérése 

 50

...

2.6. Ohm törvénye. A vezető elektromos ellenállása 

 54

...

2.7. Az elektromos ellenállás függése a vezető tulajdonságaitól 

 57

...

2.8. Változó ellenállású rezisztor 

 61

...

Amit megtanultunk 

 63

...

2. teszt – feleltesd le önmagadat  

 65

...

2.9. A fogyasztók soros kapcsolása az elektromos áramkörben 

 67

...

2.10. A fogyasztók párhuzamos kapcsolása az elektromos áramkörben 

 71

...

2.11. Elektromos munka. Elektromos bemenő teljesítmény 

 

...

2.12. Mágneses mező az árammal átjárt vezető körül.

 74

...

Az árammal átjárt tekercs mágneses mezeje 

 77

...

2.13. Elektromágnes és alkalmazása 

 82

...

Amit megtanultunk 

 84

...

3. teszt – feleltesd le önmagadat  

 85

...

Elektromos áram vezetése folyadékokban és gázokban  

 85

...

2.14. Elektromos áram vezetése folyadékokban. Elektrolízis és hasznosítása 

 88

...

2.15. Kémiai áramforrások 

 91

...

2.16. Elektromos áram vezetése gázokban 

 

...

2.17. Az elektromos áram hatása az emberi szervezetre.

 93

...

Biztonság az elektromos berendezésekkel végzett munka közben 

 96

...

Elektromos energia és átalakulásai  

 100

...

2. projekt  

 101

...

Amit megtanultunk 

 103

...

4. teszt – feleltesd le önmagadat  

Autor: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.; Mgr. Ľuba Morková;
Vydavateľstvo: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Bratislava (www.expolpedagogika.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS