eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Dejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 65%, 12 hlasov
Žiaci: 72%, 41 hlasov

Dejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah:

10 – 27

...

I. Prvá svetová vojna

10 – 11

...

1 Osudné výstrely zo Sarajeva

12 – 13

...

2 Svet zachvátený vojnou

14 – 15

...

3 Svetová vojna a Slováci

16 – 17

...

4 Slovenský a český zahraničný odboj

18 – 19

...

5 Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919)

20 – 21

...

6 Oslobodené Slovensko

22 – 23

...

7 Ako sa rodil mier

24 – 25

...

Metóda: Ako analyzovať karikatúru

26 – 27

...

Pohľad späť I

28 – 65

...

II. Medzivojnová Európa

28 – 29

...

1 Nové štáty na mape Európy

30 – 31

...

2 Slovensko vstupuje do česko-slovenské ho štátu

32 – 33

...

3 Bratislava – hlavné mesto Slovenska

34 – 35

...

4 Ako sa Lenin dostal k moci

36 – 37

...

Metóda: Ako analyzovať fotografiu

38 – 39

...

5 Mussolini a jeho čiernoodenci

40 – 41

...

6 Hitlerova diktatúra v Nemecku

42 – 43

...

7 Slovensko hľadá svoju cestu

44 – 45

...

8 Zápas o každodenný chlieb

46 – 47

...

9 Nepoznaná sloboda

48 – 49

...

10 Škola – základ života

50 – 51

...

11 Spoluobčania či protivníci?

52 – 53

...

12 Míľniky vedy a techniky

54 – 55

...

13 Zlaté dvadsiate roky?

56 – 57

...

14 Nové cesty umenia a architektúry

58 – 59

...

15 Kultúrny rozlet Slovenska

60 – 61

...

16 Mračná nad Československom

62 – 63

...

17 Rozbitie Česko-slovenskej republiky

64 – 65

...

Pohľad späť II

66 – 85

...

III. Druhá svetová vojna

66 – 67

...

1 Európa – obeť diktátorov

68 – 69

...

2 Život v okupovanej Európe

70 – 71

...

3 Vznik nového štátu

72 – 73

...

4 Nový štát na mape Európy

74 – 75

...

5 Život v Slovenskom štáte

76 – 77

...

6 Aký bol Slovenský štát?

78 – 79

...

7 Veľmoci proti Hitlerovi

80 – 81

...

8 Slovenské národné povstanie

82 – 83

...

9 Porážka Nemecka a jeho spojencov

84 – 85

...

Pohľad späť III

86 – 117

...

IV. Svet po druhej svetovej vojne

86 – 87

...

1 Rozdelenie Európy

88 – 89

...

2 Návrat Slovenska do obnovenej ČSR

90 – 91

...

3 Pod Stalinovým tieňom

92 – 93

...

4 Na západ od „železnej opony“

94 – 95

...

5 Na východ od „železnej opony“

96 – 97

...

6 Sovietizácia Československa

98 – 99

...

7 Koniec kolonializmu

100 – 101

...

8 Rovnováha strachu

102 – 103

...

9 Dve tváre komunistickej totality na Slovensku

104 – 105

...

10 Neúspešný pokus o reformu

106 – 107

...

11 Umŕtvená spoločnosť

108 – 109

...

12 Svetlá a tiene civilizácie

110 – 111

...

13 Umenie „salónov a ulíc“

112 – 113

...

14 Slovenská kultúra v podmienkach totality

114 – 115

...

15 Koniec nehybnosti

116 – 117

...

Pohľad späť IV

118 – 127

...

V. Dejiny súčasnosti

118 – 119

...

1 Prevratný rok 1989

120 – 121

...

2 Na ceste k Európskej únii

122 – 123

...

3 Na ceste k demokracii a samostatnosti

124 – 125

...

4 Vstup Slovenska do EÚ a NATO

126 – 127

...

Pohľad späť V

Autor: PhDr. Dušan Kováč, DrSc.; doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.; PhDr. Ivan Kamenec, CSc.; doc. PhDr. Herta Tkadlečková, CSc.
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Rok vydania: 2015
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS