eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
9 tӧrténelem az alapiskolák 9. és a nyolcéves gimnáziumok 4. osztálya részére / Dejepis pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Celkové hodnotenie
Učitelia: 50%, 2 hlasy
Žiaci: 52%, 8 hlasov

9 tӧrténelem az alapiskolák 9. és a nyolcéves gimnáziumok 4. osztálya részére / Dejepis pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM

Späť

Obsah:

 

 

Tartalom

10–27

I. Az első világháború

10–11

1. A szarajevói sorsdöntő lövések

12–13

2. A világháború poklában

14–15

3. A szlovákok és a világháború

16–17

4. A szlovák és a cseh ellenállás külföldön

18–19

5. Milan Rastislav Štefánik (1880–1919)

20–21

6. A felszabadult Szlovákia

22–23

7. Hogyan született meg a béke

24–25

Módszer: Hogyan elemezzünk karikatúrát

26–27

Visszatekintés I.

 

 

 

28–65

II. A két világháború közti Európa

28–29

1. Új államok Európa térképén

30–31

2. Szlovákia belép a csehszlovák államba

32–33

3. Pozsony, Szlovákia fővárosa

34–35

4. Hogyan került Lenin hatalomra

36–37

Módszer: Hogyan elemezzünk fényképet

38–39

5. Mussolini és feketeingesei

40–41

6. Hitler diktatúrája Németországban

42–43

7. Szlovákia útkeresése

44–45

8. Harc a mindennapi kenyérért

46–47

9. Az ismeretlen szabadság

48–49

10. Az iskola, az élet alapja

50–51

11. Polgártársak vagy ellenségek?

52–53

12. A tudomány és a technika mérföldkövei

54–55

13. Boldog húszas évek?

56–57

14. A művészet és az építészet új útjai

58–59

15. Szlovákia kulturális fellendülése

60–61

16. Viharfelhők Csehszlovákia felett

62–63

17. A Cseh–szlovák Köztársaság szétverése

64–65

Visszatekintés II.

 

 

 

66–85

III. A második világháború

66–67

1. Európa, a diktátorok áldozata

68–69

2. Élet a megszállt Európában

70–71

3. Az új állam megalakulása

72–73

4. Új állam Európa térképén

74–75

5. Élet a szlovák államban

76–77

6. Milyen volt a szlovák állam?

78–79

7. A nagyhatalmak Hitler ellen

80–81

8. A Szlovák Nemzeti Felkelés

82–83

9. Németország és szövetségeseinek veresége

84–85

Visszatekintés III.

 

 

 

86–117

IV. A világ a második világháború után

86–87

1. Európa felosztása

88–89

2. Visszatérés a felújított köztársaságba

90–91

3. Sztálin árnyékában

92–93

4. A vasfüggönytől nyugatra

94–95

5. A vasfüggönytől keletre

96–97

6. Csehszlovákia szovjetizálása

98–99

7. A kolonializmus vége

100–101

8. A félelem egyensúlya

102–103

9. A kommunista totalitás két arca Szlovákiában

104–105

10. Sikertelen reformkísérlet

106–107

11. A halott társadalom

108–109

12. A civilizáció fény- és árnyoldala

110–111

13. A szalonok és az utca művészete

112–113

14. A szlovák kultúra a totalitás körülményei között

114–115

15. A mozdulatlanság vége

116–117

Visszatekintés IV.

 

 

 

118–127

V. Napjaink történelme

118–119

1. 1989, a fordulat éve

120–121

2. Út az Európai Unió felé

122–123

3. Úton a demokrácia és az önállóság felé

124–125

4. Szlovákia belépése az EU-ba és a NATO-ba

126–127

Visszatekintés V.

 

Autor: PhDr. Dušan Kováč, DrSc.;Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD; PhDr. Ivan Kamenec, CSc.; Doc. PhDr. Herta Tkadlečková, CSc.
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS