eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 69%, 28 hlasov
Žiaci: 79%, 76 hlasov

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah

6

...

NA CESTE K MODERNÝM NÁRODOM

6

...

Francúzska revolúcia (1789 - 1799)

12

...

Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny

18

...

Cárske Rusko

20

...

Vo víre revolúcií a nacionalizmu (1830 a 1848/49)

24

...

Vznik národných štátov - Zjednotenie Talianska a Nemecka

27

...

Zasľúbená zem - Amerika

30

...

Priemyselná revolúcia a modernizácia

34

...

Kultúra a umenie

36

...

MODERNÝ SLOVENSKÝ NÁROD

36

...

Slovenské národné hnutie

40

...

Anton Bernolák

44

...

Slovanská vzájomnosť

48

...

Štúrovská generácia

52

...

Slováci a revolučný rok 1848/49

57

...

Od Memoranda k Matici slovenskej

61

...

Čo sme sa naučili

62

...

RAKÚSKO-UHORSKO

62

...

Rakúsko-uhorské vyrovnanie a Slováci

66

...

Aktivity Slovákov na svoju obranu

69

...

Slovenské vysťahovalectvo

72

...

PRVÁ SVETOVÁ VO JNA

72

...

V predvečer svetovej vojny

76

...

Život počas 1. svetovej vojny

80

...

Slovenskí vojaci na frontoch

82

...

Odboj Slovákov a Čechov

86

...

Na ceste k spoločnému štátu Slovákov a Čechov

91

...

Milan Rastislav Štefánik a Tomáš Gariggue Masaryk

95

...

Čo sme sa naučili

Autor: Mgr. Branislav Krasnovský; PhD. PhDr. Marcela Bednárová; PhD. PaedDr. Barbora Ulrichová
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., (www.vydavatel.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS