eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 62%, 7 hlasov
Žiaci: 80%, 24 hlasov

Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah:

 7

...

ANORGANICKÁ CHÉMIA

 9

...

1 s-prvky (Kmetová, J.)

 9

...

1.1 Vodík  

 13

...

1.2 Voda  

 18

...

1.3 s1-prvky  

 22

...

1.4 s2-prvky  

 28

...

2 p-prvky (Kmetová, J.)

 28

...

2.1 Hliník  

 33

...

2.2 Uhlík  

 41

...

2.3 Kremík  

 44

...

2.4 Dusík  

 49

...

2.5 Fosfor  

 53

...

2.6 Kyslík  

 59

...

2.7 Síra  

 65

...

2.8 Halogény  

 69

...

2.9 Vzácne plyny  

 71

...

3 d-prvky (Kmetová, J.)

 74

...

3.1 Chróm  

 74

...

3.2 Mangán  

 75

...

3.3 Železo  

 78

...

3.4 Kovy skupiny medi  

 80

...

3.5 Kovy skupiny zinku  

 83

...

ORGANICKÁ CHÉMIA  

  83

...

4 Charakteristika a rozdelenie organických látok (Skoršepa, M.)

 84

...

4.1 Uhlík a jeho postavenie v chémii organických zlúcenín  

 85

...

4.2 Väzby v molekulách organických zlúcenín  

 85

...

4.2.1 Jednoduché a násobné väzby  

 87

...

4.2.2 Väzbovost  

  87

...

4.2.3 Polarita kovalentných väzieb

  88

...

4.3 Vzorce v organickej chémii

 89

...

4.4 Štruktúra organických zlúcenín  

 90

...

4.4.1 Izoméria  

 93

...

4.5 Rozdelenie organických zlúcenín  

 94

...

4.6 Reakcie organických zlúcenín  

 94

...

4.6.1 Zápis reakcií organických zlúcenín  

 95

...

4.6.2 Rozdelenie reakcií organických zlúcenín  

 100

...

5 Uhlovodíky  

 100

...

5.1 Alifatické uhlovodíky (Mäcko, P.)

 100

...

5.1.1 Názvoslovie alifatických uhlovodíkov  

 106

...

5.1.2 Alkány  

 110

...

5.1.3 Alkény  

 113

...

5.1.4 Alkíny  

 115

...

5.1.5 Zdroje uhlovodíkov a ich spracovanie  

 115

...

5.1.5.1 Zemný plyn  

 115

...

5.1.5.2 Ropa  

 117

...

5.1.5.3 Uhlie  

 118

...

5.1.5.4 Vplyv uhlovodíkov a fosílnych palív na životné prostredie  

 121

...

5.2 Aromatické uhlovodíky (Skoršepa, M.)

 128

...

6 Deriváty uhlovodíkov (Skoršepa, M.)

 129

...

6.1 Halogénderiváty uhlovodíkov  

 133

...

6.2 Dusíkaté deriváty uhlovodíkov  

 133

...

6.2.1 Amíny  

 135

...

6.2.2 Nitrozlúceniny  

 138

...

6.3 Kyslíkaté deriváty uhlovodíkov  

 138

...

6.3.1 Hydroxyzlúceniny  

 147

...

6.3.2 Étery  

 148

...

6.3.3 Karbonylové zlúceniny  

 152

...

6.3.4 Karboxylové kyseliny  

 158

...

7 Laboratórne práce  

 173

...

8 Správne odpovede  

 178

...

Literatúra  

Autor: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.; RNDr. Marek Skoršepa, PhD.; Ing. Peter Mäčko;
Vydavateľstvo: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Bratislava (www.expolpedagogika.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS