eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 77%, 21 hlasov
Žiaci: 76%, 48 hlasov

Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah

3

...

Úvod

6

...

Základné životné procesy

8

...

Základné životné procesy organizmov

10

...

Životné procesy baktérií, húb a rastlín

10

...

Výživa a dýchanie baktérií a húb

12

...

Výživa a dýchanie rastlín

14

...

Rozmnožovanie baktérií a húb

16

...

Rozmnožovanie rastlín

18

...

Dráždivost a pohyb rastlín

20

...

Život rastlín

 

 

Praktické aktivity

22

...

Životné procesy baktérií, húb a rastlín

24

...

Životné procesy živocíchov

24

...

Výživa živocíchov

26

...

Dýchanie živocíchov

28

...

Vylucovanie živocíchov

30

...

Obeh telových tekutín živocíchov

32

...

Regulácia tela živocíchov

34

...

Zmyslové vnímanie živocíchov

36

...

Pohyb živocíchov

38

...

Rozmnožovanie a vývin živocíchov

 

 

Praktické aktivity

42

...

Životné procesy živocíchov

44

...

Organizácia živej hmoty organizmov

46

...

Bunka a jej štruktúry

48

...

Život bunky

 

 

Praktické aktivity

50

...

Životné procesy rastlinnej a živocíšnej bunky

52

...

Dedicnost a premenlivost organizmov

54

...

Dedicnost a jej podstata

56

...

Prenos genetických informácií

58

...

Dedicnosti a premenlivost

60

...

Životné prostredie organizmov a cloveka

62

...

Životné prostredie

 

 

Faktory ovplyvnujúce životné prostredie

64

...

organizmov a cloveka

66

...

Starostlivost o prírodné prostredie a životné prostredie

68

...

Príloha Medzi hrou a biológiou

Autor: Mária Uhereková; Iveta Trévaiová; Zuzana Piknová; Angelika Matláková; Jana Višnovská; Veronika Zvonceková;
Vydavateľstvo: Združenie EDUCO
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS