eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 48%, 5 hlasov

Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM

Späť

Obsah

Č. str. Názov kapitoly
7 AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE
8 Az élettelen természet
11 A FÖLD ÉS SZERKEZETE
12 A Föld szerkezete
14 A földkéreg mozgásai
17 ÁSVÁNYOK ÉS KŐZETEK – A FÖLD SZERKEZETI EGYSÉGEI
18 Ásványok és kőzetek – a Föld szerkezeti egységei
20

Gyakorlati tevékenység – Az ásványok és kőzetek megismerése és

megkülönböztetése

22 Az ásványok szerkezete és tulajdonságai
26

Gyakorlati tevékenység – Az ásványok szerkezetének és tulajdonságainak

megfigyelése

28 Jelentős ásványok védelme – Választható téma
31 GEOLÓGIAI FOLYAMATOK
32 Geológiai folyamatok és forrásaik
34 Belső geológiai folyamatok
36 Magmás kőzetek
38 Érctelérek – Választható téma
40 Az ásványkincsek kitermelése és hasznosítása – Választható téma
42 Hegységképző tevékenység, a földkéreg deformációi
44 A földrengés
46 A kőzetek átalakulása és az átalakult kőzetek
48

Gyakorlati tevékenység – A magmás és az átalakult kőzetek

megfigyelése

50 Külső geológiai folyamatok
56 Az üledékes kőzetek
59 Gyakorlati tevékenység – Az üledékes kőzetek megfigyelése
60 A karsztosodás
62 Kőzetképző körfolyamat – Választható téma
65 A FÖLD TÖRTÉNETE
66 A kövületek és a Föld kora
68 A Föld geológiai története
70 A földtörténeti ókor és középkor
72 A földtörténeti harmadkor és negyedkor
75 SZLOVÁKIA (Slovensko ) TERMÉSZETI VISZONYAI
76 Szlovákia geológiai szerkezete és története
80 Az élettelen természet sajátosságai – Választható téma
84

Gyakorlati tevékenység – Környezetünk élettelen természetének

megismerése

86 Az élettelen természet védelme – Választható téma
Autor: PaedDr. Mária Uhereková, PhD.; RNDr. Mária Bizubová
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS