eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Biológia a gimnáziumok 2. és a nyolcosztályos gimnáziumok 6. osztálya számára / Biológia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom  a 6. ročník gymnázia a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 66%, 6 hlasov

Biológia a gimnáziumok 2. és a nyolcosztályos gimnáziumok 6. osztálya számára / Biológia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Späť

Obsah:

4

...

ELŐSZÓ

6

...

1.1. Az élő és az élettelen természet

7

...

1.2. Az élő szervezetek felépítése és szerveződése

9

...

1.3. Az élő szervezetek általános tulajdonságai

11

...

2. AZ ÉLŐ SZERVEZETEK FELÉPÍTÉSE ÉS SZERVEZŐDÉSE (Višňovská, Ušáková)

11

...

2.1. A sejt

11

...

2.1.1. A sejt mint a szervezetek szerkezeti és működési alapegysége

13

...

2.1.2. A sejt vegyi összetétele

17

...

2.1.3. A sejt alapstruktúrái

21

...

2.1.4. A sejtek típusai

24

...

2.2. A növényi test felépítése

24

...

2.2.1. A növényi szövetek

28

...

2.2.2. A növény vegetatív szervei

38

...

2.2.3. A növények szaporítószervei

43

...

2.3. Az állati szervezet felépítése

43

...

2.3.1. Állati szövetek

48

...

2.3.2. Az állatok szervrendszerei – áttekintés

49

...

2.3.3. A test nagyságát, alakját, védelmét, támaszát és mozgását biztosító szervrendszer

55

...

2.3.4. Az emésztő szervrendszer felépítése és működése

57

...

2.3.5. A légzőszervrendszer felépítése és működése

59

...

2.3.6. A testfolyadékok és a keringési rendszer

61

...

2.3.7. A kiválasztó szervrendszer felépítése és működése

64

...

2.3.8. A szabályozórendszerek

70

...

3. AZ ÉLŐ SZERVEZETEK ÉLETMEGNYILVÁNULÁSAI (Ušáková, Višňovská)

70

...

3.1. Életfolyamatok a sejtek szintjén

70

...

3.1.1. A sejt anyafelvétele és anyagleadása

73

...

3.1.2. A sejt anyag- és energiaátalakulásai

76

...

3.2. Életfolyamatok a növények szintjén

76

...

3.2.1. A növények vízháztartása

78

...

3.2.2. A növények táplálkozása

80

...

3.2.3. A növények anyagcsere-folyamatai

88

...

3.3. Az állatvilágban megfi gyelhető életfolyamatok

88

...

3.3.1. Az állatok táplálkozása

91

...

3.3.2. Az állatok légzése

92

...

3.3.3. Anyagáramlás az állatok testében

93

...

3.3.4. Kiválasztás az állatoknál

94

...

3.3.5. Az állatok szabályozórendszerei

97

...

3.4. Szaporodás, növekedés és egyedfejlődés – ontogenézis

98

...

3.4.1. A sejtek osztódása

103

...

3.4.2. Az élő szervezetek szaporodási módjai

105

...

3.4.3. A növények ivaros szaporodása és életciklusa

113

...

3.4.4. Az állatok szaporodása és egyedfejlődése

120

...

4. ÖRÖKLŐDÉS ÉS VÁLTOZÉKONYSÁG (Gálová, Ševčovičová)

120

...

4.1. Az öröklődés lényege

125

...

4.2. A sejt öröklődésének alapjai

130

...

4.3. Mendel törvényei

139

...

4.4. A nem és az öröklődés

146

...

4.5. Az öröklődés molekuláris alapjai

153

...

4.6. A változékonyság – mutációk

158

...

4.7. Az ember öröklődése

164

...

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK ÉS PREZENTÁLJUNK ÖNÁLLÓ MUNKÁT BIOLÓGIÁBÓL (Višňovská)

170

...

SZÓJEGYZÉK

174

...

FELHASZNÁLT IRODALOM

Autor: PhDr. Jana Višňovská; doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.;RNDr.Eliška Gálová, PhD.; RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické vydavateľstvo
Rok vydania: 2013
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS