eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 80%, 6 hlasov
Žiaci: 80%, 30 hlasov

Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah:

4

...

PREDHOVOR

6

...

1. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH SÚSTAV (Višňovská, Ušáková)

6

...

1.1. Živá a neživá príroda

7

...

1.2. Stavba a organizácia živých sústav

9

...

1.3. Všeobecné vlastnosti živých sústav

11

...

2. STAVBA A ORGANIZÁCIA TELA ORGANIZMOV (Višňovská, Ušáková)

11

...

2.1. Bunka

11

...

2.1.1. Bunka ako stavebná a funkčná jednotka organizmov

13

...

2.1.2. Chemické zloženie bunky

17

...

2.1.3. Základné bunkové štruktúry

21

...

2.1.4. Typy buniek

24

...

2.2. Stavba rastlinného tela

24

...

2.2.1. Pletivá

28

...

2.2.2. Vegetatívne orgány rastlín

38

...

2.2.3. Reprodukčné orgány rastlín

43

...

2.3. Stavba živočíšneho organizmu

43

...

2.3.1. Tkanivá

48

...

2.3.2. Orgánové sústavy živočíchov – prehľad

49

...

2.3.3. Sústavy zabezpečujúce veľkosť a tvar tela, ochranu, oporu a pohyb

55

...

2.3.4. Stavba a základná funkcia tráviacej sústavy

57

...

2.3.5. Stavba a základná funkcia dýchacej sústavy

59

...

2.3.6. Telové tekutiny a obehové sústavy

61

...

2.3.7. Stavba a základná funkcia vylučovacej sústavy

64

...

2.3.8. Riadiace sústavy

70

...

3. ŽIVOTNÉ PREJAVY ORGANIZMOV (Ušáková, Višňovská)

70

...

3.1. Životné procesy na úrovni bunky

70

...

3.1.1. Príjem a výdaj látok bunkou

73

...

3.1.2. Premena látok a energie v bunke

76

...

3.2. Životné procesy na úrovni rastlín

76

...

3.2.1. Vodný režim rastlín

78

...

3.2.2. Výživa rastlín

80

...

3.2.3. Metabolické procesy rastlín

88

...

3.3. Životné procesy na úrovni živočíchov

88

...

3.3.1. Výživa živočíchov

91

...

3.3.2. Dýchanie živočíchov

92

...

3.3.3. Transport látok v tele živočíchov

93

...

3.3.4. Vylučovanie živočíchov

94

...

3.3.5. Regulačné mechanizmy živočíchov

97

...

3.4. Rozmnožovanie, rast a vývin – ontogenéza

98

...

3.4.1. Delenie buniek

103

...

3.4.2. Spôsoby rozmnožovania organizmov

105

...

3.4.3. Pohlavné rozmnožovanie a životný cyklus rastlín

113

...

3.4.4. Rozmnožovanie a ontogenéza živočíchov

120

...

4. DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ (Gálová, Ševčovičová)

120

...

4.1. Podstata dedičnosti

125

...

4.2. Základy bunkovej dedičnosti

130

...

4.3. Mendelove pravidlá dedičnosti

139

...

4.4. Dedičnosť a pohlavie

146

...

4.5. Molekulové základy genetiky

153

...

4.6. Premenlivosť – mutácie

158

...

4.7. Genetika človeka

164

...

AKO TVORIŤ A PREZENTOVAŤ SAMOSTATNÚ PRÁCU Z BIOLÓGIE (Višňovská)

170

...

REGISTER

174

...

POUŽITÁ LITERATÚRA

Autor: PhDr. Jana Višňovská, PhD.; doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.; RNDr. Eliška Gálová, PhD.; RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.;
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS