eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Biológia az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára / Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 46%, 3 hlasy
Žiaci: 60%, 20 hlasov

Biológia az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára / Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah:

 3

...

Bevezetés

 6

...

Alapveto életfolyamatok

 8

...

Az élolények alapveto életfolyamatai

 10

...

A baktériumok, a gombák és a növények életfolyamatai

 10

...

A baktériumok és a gombák tápanyagfelvétele és légzése

 12

...

A növények tápanyagfelvétele és légzése

 14

...

A baktériumok és a gombák szaporodása

 16

...

A növények szaporodása

 18

...

A növények ingerlékenysége és mozgása

20

...

A növények élete

 

 

Gyakorlati feladatok

 22

...

A gombák és a növények életfolyamatai

 24

...

Az állatok életfolyamatai

 24

...

Az állatok táplálkozása

 26

...

Az állatok légzése

 28

...

Az állatok kiválasztása

 30

...

A testnedvek keringése az állatokban

 32

...

Az állatok testszabályozása

 34

...

Az állatok érzékelése

 36

...

Az állatok mozgása

 38

...

Az állatok szaporodása és fejlodése

 

 

Gyakorlati feladatok

  42

...

Az állatok életfolyamatai

 44

...

Az élolények anyagának szervezodése

 46

...

A sejt és szerkezeti felépítése

 48

...

A sejt élete

 

 

Gyakorlati feladatok

 50

...

A növényi és az állati sejt életfolyamatai

 52

...

Az öröklodés és az élolények változékonysága

 54

...

Az öröklodés és annak lényege

 56

...

A genetikai információk átadása

 58

...

Öröklodés és változékonyság

 60

...

Az élolények és az ember környezete

 62

...

A környezet

 64

...

Az élolények és az ember környezetét befolyásoló tényezok

 66

...

A természetvédelem és a környezet

 68

...

Melléklet: Játék és biológia

Autor: PaeDr. Mária Uhereková, PhD.; Ing. Iveta Trévaiová; RNDr. Zuzana Piknová; Mgr. Angelika Matľáková; PhDr. Jana Višnovská; RNDr. Veronika Zvončeková
Vydavateľstvo: Združenie EDUCO
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS