eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Autorské právo v školách
Celkové hodnotenie
Učitelia: 100%, 4 hlasy
Žiaci: 92%, 8 hlasov

Autorské právo v školách

Späť

Obsah:

I. AUTOR A AUTORSKÉ PRÁVO

...

 7

1.1. VŠEOBECNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY AUTORSKÉHO PRÁVA

...

 7

1.2. AUTOR A JEHO PRÁVA

...

 9

1.2.1. SUBJEKT AUTORSKOPRÁVNEJ OCHRANY

...

 9

1.2.2. PREDMET AUTORSKOPRÁVNEJ OCHRANY

...

 12

1.2.3. VZNIK AUTORSKÉHO PRÁVA A JEHO TRVANIE

...

 15

1.2.4. OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA

...

 16

1.3. PEDAGÓG, ŽIAK A ŠTUDENT AKO AUTORI

...

 18

1.4. ŠKOLA AKO NOSITEĽ PRÁV

...

20

II. AUTORSKÉ DIELO A JEHO POUŽITIE V ŠKOLE

...

22

2.1. Všeobecne o použití autorských diel

...

 22

2.2. Možnosti legálneho použitia autorských diel

...

25

2.3. Obmedzenia autorských práv

...

 27

2.4. Licenčná zmluva

...

35

2.4.1. Licenčná zmluva na vydanie diela

...

36

2.4.2. Praktické odporúčania pri uzatváraní licenčnej zmluvy

...

37

2.5. Používanie autorských diel pedagógmi, žiakmi a študentmi

...

39

2.6. Používanie autorských diel školou

...

42

2.6.1. Právny režim zamestnaneckého diela

...

42

2.6.2. Právny režim školského diela

...

43

2.6.3. Používanie záverečných prác študentov z hľadiska zákona o vysokých školách

...

45

III. INTERNET V PRAXI PEDAGÓGA Z HĽADISKA AUTORSKÉHO PRÁVA

...

47

IV. PLAGIÁTORSTVO A JEHO PRÁVNE A MIMOPRÁVNE ASPEKTY

...

49

V. PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM A INÉ PRÁVA V ŠKOLÁCH

...

 53

5.1. Umelecké výkony

...

53

5.2. Zvukové záznamy

...

54

5.3. Zvukovo-obrazové záznamy

...

56

5.4. Vysielanie

...

58

5.5. Databázy

...

 59

VI. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV A POSTUP PRI ICH PORUŠENÍ

...

61

VII. OTVORENÉ ZDROJE VZDELÁVANIA

...

65

7.1. Autorské právo a otvorený prístup

...

65

7.2. Otvorené licencie

...

69

7.3. Licencie Creative Commons, ich význam a využitie

...

71

VIII. TVORBA KULTÚRY AUTORSKÉHO PRÁVA V ŠKOLÁCH

...

74

Autor: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.; JUDr. Anton Škreko, PhD.;
Vydavateľstvo: UIPŠ Bratislava
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS