eAktovka

Nájdených 11 diel vyhovujúcich kritériám:

Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor: doc. RNDr. Jarmila Kmetová, PhD.; RNDr. Marek Skoršepa, PhD.; RNDr. Mária Vydrová

Učebnica uvádza študentov do základov biochémie. Prvá časť, venovaná štruktúre a vlastnostiam biomolekúl, obsahuje aj kapitolu o kvalite života a výživy. Druhá časť, určená študentom, ktorí majú záujem o hlbšie poznanie zákonitostí biochémie, sa zaoberá vybranými biochemickými dejmi; ukazuje, ako biomolekuly v organizmoch vznikajú a akým zmenám podliehajú. Bohato štrukturovaná učebnica obsahuje zhrnujúce časti, súbory otázok a úloh, pokusy, rozširujúce učivo.

« naspäť 1 2 ďalej »

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS