eAktovka

Nájdených 94 diel vyhovujúcich kritériám:

Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných odborných škôl

Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných odborných škôl

Autor: Mgr. Karel Dvořák

Osobitosťou Čítanky pre 4. ročník je fakt, že sa v nej nachádzajú úryvky z tvorby autorov, ktorí v slovenských čítankách doteraz nenašli svoje miesto. Ide o čitateľsky populárne diela, ktoré by mohli študentov výraznejšie podnecovať k záujmu o minulosť i súčasnosť literárneho života u nás i v zahraničí .

Čítanka pre 4. ročník základnej školy

Čítanka pre 4. ročník základnej školy

Autor: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.; Mgr. Miloš Ondráš, PhD.; Mgr. Markéta Filagová, PhD.

Čítanka ponúka žiakom 4. ročníka ZŠ ukážky diel slovenských aj svetových autorov detskej literatúry. Hlavným cieľom čítanky je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a naučiť ich čítať s porozumením. Vybrané texty podnecujú u žiakov pozitívny vzťah k literárnemu dielu a rozvíjajú ich estetické cítenie. Na texty nadväzujú úlohy pre žiakov zamerané na porozumenie a interpretáciu diela. Dôležitou súčasťou čítanky je množstvo ilustrácií, ktoré majú výrazný motivačný efekt. Učia žiakov vyhľadávať v ilustrácii informácie či hľadať súvislosť ilustrácie s textom.

Čítanka zo slovenskej literatúry pre 8. ročník základnej školy s VJM

Čítanka zo slovenskej literatúry pre 8. ročník základnej školy s VJM

Autor: Mgr. Alžbeta Bernáthová; Mgr. Julianna Bogárová; Mgr. Alžbeta Jávorková

Čítanka zo slovenskej literatúry pre 9. ročník základnej školy s VJM

Čítanka zo slovenskej literatúry pre 9. ročník základnej školy s VJM

Autor: Mgr. Alžbeta Bernáthová; Mgr. Julianna Bogárová; Mgr. Alžbeta Jávorková

« naspäť 1 ...78910 ďalej »

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS