eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:

Ročníky

Druh materiálu

Učebnica

V jazyku

Slovenský jazyk Maďarský jazyk

Predmety

Prírodoveda

Nájdené 4 diela vyhovujúce kritériám:

Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

Autor: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová; PhD., PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.; RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ

Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ

Autor: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.; PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.; RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

Természetismeret az alapiskola 3. osztálya számára / Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Természetismeret az alapiskola 3. osztálya számára / Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Autor: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., PaedDr. Gabriela Česlová, PhD. RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

Természetismeret az alapiskola 4. osztálya számára / Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Természetismeret az alapiskola 4. osztálya számára / Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Autor: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., PaedDr. Gabriela Česlová, PhD. RNDr. Janka Kopáčová, CSc.


Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS