eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:

Ročníky

Druh materiálu

Učebnica

V jazyku

Maďarský jazyk

Predmety

Prírodoveda

Nájdené 2 diela vyhovujúce kritériám:

Természetismeret az alapiskola 3. osztálya számára / Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Természetismeret az alapiskola 3. osztálya számára / Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Autor: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., PaedDr. Gabriela Česlová, PhD. RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

Természetismeret az alapiskola 4. osztálya számára / Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Természetismeret az alapiskola 4. osztálya számára / Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Autor: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., PaedDr. Gabriela Česlová, PhD. RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

Ďalšie diela, ktoré by Vás mohli zaujímať:

Biológia az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára / Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára / Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor: PaeDr. Mária Uhereková, PhD.; Ing. Iveta Trévaiová; RNDr. Zuzana Piknová; Mgr. Angelika Matľáková; PhDr. Jana Višnovská; RNDr. Veronika Zvončeková


Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS