eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:

Ročníky

Druh materiálu

Učebnica

V jazyku

Slovenský jazyk

Predmety

Slovenský jazyk a literatúra Matematika Prírodoveda

Nájdených 6 diel vyhovujúcich kritériám:

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy

Autor: prof. PhDR. Eva Langsteinová, CSc.; prof. Mgr. Belo Felix, PhD.

Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ

Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ

Autor: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.; PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.; RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

Čítanka pre 4. ročník základnej školy

Čítanka pre 4. ročník základnej školy

Autor: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.; Mgr. Miloš Ondráš, PhD.; Mgr. Markéta Filagová, PhD.

Čítanka ponúka žiakom 4. ročníka ZŠ ukážky diel slovenských aj svetových autorov detskej literatúry. Hlavným cieľom čítanky je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a naučiť ich čítať s porozumením. Vybrané texty podnecujú u žiakov pozitívny vzťah k literárnemu dielu a rozvíjajú ich estetické cítenie. Na texty nadväzujú úlohy pre žiakov zamerané na porozumenie a interpretáciu diela. Dôležitou súčasťou čítanky je množstvo ilustrácií, ktoré majú výrazný motivačný efekt. Učia žiakov vyhľadávať v ilustrácii informácie či hľadať súvislosť ilustrácie s textom.

Ďalšie diela, ktoré by Vás mohli zaujímať:

Ako divé husi

Ako divé husi

Autor: Vladimír Ferko; Andrej Ferko


Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS