eAktovka

O projekte

Portál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. 

Najnovšie

Kӧzlekedésre való nevelés az alapiskola 5. - 9.  osztálya számára / Dopravná výchova pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Kӧzlekedésre való nevelés az alapiskola 4. osztálya számára / Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Kӧzlekedésre való nevelés az alapiskola 3. osztálya számára / Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Bioenergetika pre stredné odborné školy pôdohospodárskeho zamerania.

Zaregistrujte sa

Chcete odľahčiť svoju aktovku? Zaregistrujte sa, získate tak prístup ku digitálnym učebniciam a tie reálne môžete odložiť na poličku.

Viac →

Ako čítať

Všetky digitálne učebnice si môžete prečítať na svojom počítači, tablete, smartfóne alebo čítačke elektronických kníh.

Viac →

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS