eAktovka

OZNÁMENIE

Vážení pedagógovia a  žiaci,

dovoľujeme si informovať, že od roku 2017 sú elektronické verzie učebníc sprístupňované pedagógom a žiakom pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu výlučne prostredníctvom informačného systému Edičný portál – časť eAktovka.  Z uvedeného dôvodu odporúčame navštíviť  https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase, kde je školám k dispozícii vyšší počet elektronických učebníc s aktuálnym obsahom v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Najnovšie

Matematika az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára, 2. rész / Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským, 2. časť.
Pracovný zošit z matematiky pre 3. ročník odborných učilíšť
Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. časť
Občianska náuka pre 3. ročník odborných učilíšť

Zaregistrujte sa

Chcete odľahčiť svoju aktovku? Zaregistrujte sa, získate tak prístup ku digitálnym učebniciam a tie reálne môžete odložiť na poličku.

Viac →

Ako čítať

Všetky digitálne učebnice si môžete prečítať na svojom počítači, tablete, smartfóne alebo čítačke elektronických kníh.

Viac →

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS